bảo hiểm sức khỏe bổ sung

 

Bảo Hiểm Sức Khỏe Bổ Sung
Danh từ

Bảo hiểm sức khỏe tư nhân chi trả nằm ngoài phạm vi mà người sử dụng lao động của bạn đã cung cấp, cho dù bạn sử dụng hết giới hạn hợp đồng hoặc cho những quyền lợi mà bạn không có.

Nhiều người sử dụng lao động ở Đông Nam Á cung cấp bảo hiểm y tế từ các công ty bảo hiểm địa phương có giới hạn hàng năm tối đa từ $3,000 – $10,000 USD/người/năm. Trên hết, vùng phủ sóng thường chỉ giới hạn ở quốc gia cư trú, ví dụ:

 • Chỉ Việt Nam
 • Chỉ Thái Lan
 • Chỉ Campuchia

Quyền lợi:

Insurance benefitsInsurance benefits and price table

Phân tích chính sách:

 • Mức tối đa có thể yêu cầu cho bất kỳ người nào là ~$4,300 usd – chỉ đủ để chi trả cho các thủ tục rất nhỏ.
 • Chỉ Việt Nam, không có bảo hiểm ở bất kỳ nơi nào khác khiến bạn hoàn toàn bị phơi nhiễm nếu bạn đi công tác, nghỉ mát hoặc nếu bác sĩ/điều trị bạn yêu cầu không có ở Việt Nam.
 • Tiền phòng/Nội trú + xét nghiệm + thuốc men + mọi chi phí nằm viện khác chỉ giới hạn 5.000.000 đồng/ngày, là rất thấp.

Tuy nhiên, cũng có lý khi một công ty địa phương mua bảo hiểm phù hợp với ngân sách của họ thông qua một nhà cung cấp địa phương, chúng tôi không thể tranh luận với điều đó.

Q:  Điều gì xảy ra nếu tôi sử dụng hết giới hạn của mình? Điều gì xảy ra nếu tôi cần điều trị trong khi tôi đi công tác hoặc đi nghỉ mát? Điều gì sẽ xảy ra nếu các bác sĩ, thiết bị hoặc cơ sở vật chất mà tôi yêu cầu không có sẵn ở quốc gia cư trú của tôi và lựa chọn duy nhất của tôi là ra nước ngoài?

A: Thật không may, toàn bộ chi phí đó sẽ là trách nhiệm của bạn – nhà cung cấp của bạn sẽ không bao trả cho dù bạn ở vị trí tồi tệ như thế nào. Đó là kế hoạch mà chủ lao động của bạn đã chọn và chi trả, đó là tất cả những gì mà nó bao gồm.

Đây là nơi Bảo Hiểm Sức Khỏe Bổ Sung phát huy.

Bảo Hiểm Sức Khỏe Bổ Sung

Như đã đề cập, bảo hiểm y tế bổ sung có tác dụng khi chương trình bảo hiểm sức khỏe công ty cấp cho bạn bị thiếu hụt. Bạn cũng có thể thực hiện một kế hoạch bổ sung nếu bạn không được cung cấp các quyền lợi mà bạn muốn thông qua bảo hiểm công việc của mình, chẳng hạn như Ngoại trú, Kiểm tra sức khỏe hàng năm, Nha khoa hoặc Thai sản.

Thông thường với bảo hiểm bổ sung bạn có thể nhận một khoản khấu trừ/vượt mức gần tương đương với giới hạn hàng năm của bảo hiểm công việc của bạn. Sau đó, kế hoạch nạp tiền riêng sẽ bắt đầu sau đó.

Với ví dụ trên tham gia bảo hiểm bổ sung với khoản khấu trừ $5,000 sẽ thực hiện được những điều sau:

 • Bảo hiểm cho bạn ngoài Việt Nam
 • Bảo hiểm bạn cả ngoài khoản thường niên thấp
 • Giảm 50% bằng cách lấy khoản khấu trừ $ 5,000 so với mức giá bảo hiểm y tế tư nhân thông thường
 • Bảo vệ bản thân, tài khoản ngân hàng và tiền tiết kiệm của bạn

Tính năng, lợi ích & chi phí

Thanh toán trực tiếp trên toàn Châu Á

Thanh toán trực tiếp không dùng tiền mặt tại các bệnh viện & phòng khám quốc tế lớn ở Campuchia, Trung Quốc, Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore và Việt Nam.

Ứng dụng điện thoại

Tìm tài liệu chính sách, thanh toán trực tiếp và gửi yêu cầu thuận tiện trên ứng dụng thành viên của bạn.

Phạm vi bảo hiểm Tách biệt với nhà tuyển dụng của bạn

Sở hữu chính sách của bạn để đảm bảo bảo hiểm, bất kể chủ doanh nghiệp của bạn là ai. Điều này làm giảm rủi ro dài hạn.

Tóm tắt lợi ích

= Được bảo hiểm đầy đủ

 = Không được bảo hiểm

Lựa chọn 1 Lựa chọn 2
Vùng bảo hiểm Toàn cầu trừ Hoa Kỳ    Toàn cầu trừ Hoa Kỳ       
Giới hạn hàng năm $1,000,000 USD $1,000,000 USD
Phẫu thuật nội trú

 
Phí nằm viện

 
Ung thư  

 
Khám bệnh ngoại trú tại Phòng Cấp cứu  


Phẫu thuật ngoại trú  
Giới hạn cho bệnh nhân ngoại trú hàng năm
Phí bác sĩ đa khoa & chuyên khoa  
Chẩn đoán và xét nghiệm phòng thí nghiệm & thuốc
Vật lý trị liệu  
Nắn khớp xương $1,000 
Kiểm tra sức khỏe hàng năm $400

Phí bảo hiểm hàng năm với khoản khấu trừ $5,000 USD

Lựa chọn 1 Lựa chọn 2
Tuổi 25 $514 $1,314
Tuổi 30 $595 $1,583
Tuổi 35 $669 $1,814
Tuổi 40 $764 $2,079
Tuổi 45 $926 $2,469
Tuổi 50 $1,029 $2,683
Tuổi 55 $1,364 $3,503
Tuổi 60 $1,641 $4,312

Câu hỏi, Thông tin & Báo giá
Liên hệ với chúng tôi hôm nay

Hãy bắt đầu ngay

Leave A Comment

We value your privacy. See how we use data and control your options Privacy policy

Open Hours:

Mon – Fri: 8.30 am – 6 pm, Saturday – Sunday: CLOSED

Johannes Heikkila

Advisor
From Finland
Expat for 1 year
Speak Finnish, English & Spanish

Speciality:
- Health Insurance
- Savings Plans

Robert Cunningham

Advisor
From the UK
Expat for 13 years in Thailand & Vietnam
5 years' insurance & financial services

Speciality:
- Health Insurance
- Life Insurance
- Savings Plans

Romain Camillo

Senior Advisor
11 Years in Insurance & Financial Services
Expat in thailand for 7 years
Joined Tenzing in 2020
Speaks French & English


Speciality:
- Health Insurance
- Life Insurance
- Savings Plans"

Nancy Dao

Advisor
From Vietnam
International Business from UK
Lived in Singapore
Speaks Vietnamese & English

Speciality:
- Personal Health Insurance
- Group Health Insurance

Hunter Deems

Advisor
10 years' experience in insurance and investments
Joined Tenzing in early 2020

Speciality:
- Investments
- Savings Plan
- Health & Life Insurance
Patrik Shore Tenzing Pacific Services

Patrik Shore

Senior Advisor
From Sweden & New Zealand
7 years' insurance experience
Joined Tenzing in 2019
Crim Science
Speaks English and Swedish

Speciality:
- Savings Plans
- Health Insurance
- Life Insurance

Geoffrey Mann

Advisor
From the US
Employee benefits & insurance compliance background
Joined the Tenzing team in 2019
Law degree from the US

Speciality:
- Personal Health

Nhu Nguyen

Senior Advisor
From Vietnam
Joined Tenzing in 2017
Fluent in Vietnamese & English

Speciality:
- Group Health & Life Insurance
- Personal Health"
Tenzing's advisor

Ian Comandao

Health Insurance Manager
From Philippines
MBA from Duke University
Expat for 20 years in US, China, Hong Kong & Vietnam Worked at Tenzing since 2018
Fluent in English, Tagalog, Mandarin

Speciality:
- Personal Health Insurance
- Group Health Insurance
- Business Insurance

Craig McAvinue

Director of Wealth Management
From the UK
25 years' expereince in investments & insurance
Expat in Thailand for 5 years
Chartered Accountant by trade
Holistic approach to consulting his clients

Speciality:
- Investments
- Savings Plans
- Health & Life Insurance

Quinn Miller

CEO & Managing Partner
From the US
Joined Tenzing in 2014
Expat for 10 years in Vietnam
Finance & Entrepreneurship Degrees

Speciality:
- Group Health Insurance
- Life Insurance
- Savings Plans"
 • 84 35857 2629
 • 84 35857 2629
 • quinn.miller@ten-pac.com

Quinn Miller

CEO & Managing Partner
From the US
Joined Tenzing in 2014
Expat for 10 years in Vietnam
Finance & Entrepreneurship Degrees

Speciality:
- Group Health Insurance
- Life Insurance
- Savings Plans"