bảo hiểm sức khỏe cho người nước ngoài
Expat Health Insurance in Vietnam

Nếu bạn đã từng nghiêm túc tìm kiếm trên mạng Bảo hiểm sức khỏe cho người nước ngoài tại Việt Nam, thì có lẽ bạn cũng đã nhận ra nó rối thế nào rồi.

Choáng ngợp là một tính từ thích hợp để diễn tả khi nhìn đến vô vàn những khả năng!

Thế ta phải bắt đầu từ đâu?

Chúng tôi khuyên là nên bắt đầu với kiểu nhà cung cấp: một nhà cung cấp Việt Nam hay nhà cung cấp quốc tế. Nhìn chung, có rất nhiều điểm tương đồng giữa cả hai, như quyền lợi cung cấp, quá trình, xử lý yêu cầu bồi thường, ngoại lệ và các quy định.

Nhưng cũng có khá nhiều điểm khác nhau sẽ ảnh hưởng đến quyết định của bạn, bao gồm:

 • Mức quyền lợi
 • Quyền tự do điều trị
 • Làm mới những điều khoản
 • Thanh toán trực tiếp
 • Tính linh hoạt
 • Lựa chọn thanh toán và thuế VAT
 • Bảo hiểm xe máy
 • Thể thao va chạm
 • Các chi phí

Hãy bắt đầu với nhiều thông tin hơn:

1. Mức quyền lợi cho bảo hiểm sức khỏe cho người nước ngoài tại Việt Nam

Nhà cung cấp Việt Nam thường có mức quyền lợi thấp hơn và giới hạn hơn, như theo ngày hoặc theo lần khám vì các gói được thiết kế chỉ dành cho người Việt. Điều này có thể mở ra khả năng có những chi phí phải bỏ tiền túi.

Nhà cung cấp quốc tế thường có mức quyền lợi cao hơn và ít giới hạn lợi ích.

Vài thí dụ:

Quyền lợi
Giới hạn
Chí phí Thực
Số tiền tự bỏ ra
Số ngày ở viện
Tổng chi phí của bạn
Phòng và Nội trú (Bệnh nhân nội trú) 3,000,000
VND/ngày
5,000,000
VND/ngày
2,000,000
VND/ngày
5 10,000,000 VND
(khoảng 450USD)
Quyền lợi
Giới hạn một lần khám
Trung bình một lần khám
Lần khám trung bình/năm
Tổng chi phí của bạn
Bệnh nhân ngoại trú 2,000,000 VND 3,500,000 VND 3 lần/năm 4,500,000 VND/năm
(khoảng 200 USD)

Khi chương trình của bạn có hạn mức quyền lợi nó có thể giới hạn nơi bạn muốn nhận điều trị nếu bạn muốn tránh tự trả thêm phí. Điều đó có thể không là vấn đề ở hiện tại, nhưng khi bạn cần chăm sóc đặc biệt, bạn sẽ muốn ở nơi có cơ sở vật chất và bác sĩ tốt nhất.

2. Quyền tự do điều trị

Nếu bạn có một ca phẫu thuật đã lên kế hoạch và phạm vi bảo hiểm là Đông Nam Á hay Toàn cầu, bạn có thể sẽ muốn đến một quốc gia khác để được điều trị thay vì Việt Nam.

Nhà cung cấp quốc tế cho phép bạn được chi trả đầy đủ cho bất cứ điều trị nào ở bất kỳ đâu trong khu vực bảo hiểm, bất kể khác biệt về giá giữa quốc gia cư trú của bạn và quốc gia mà bạn đang điều trị.

3. Làm mới những điều khoản

Doanh nghiệp bảo hiểm sử dụng hai phương pháp để xác định phí bảo hiểm gia hạn: Mức giá trải nghiệm & mức giá cộng đồng. Đây là những điều rất quan trọng cần phải nắm rõ vì nó sẽ ảnh hưởng đến mức phí bảo hiểm của bạn đến lúc gia hạn.

Mức giá trải nghiệm là khi phí bảo hiểm của bạn được tính dựa trên việc bạn đã dùng bảo hiểm của mình nhiều hay ít trong năm trước. Tỉ lệ yêu cầu bồi thường cao hơn dẫn đến phí bảo hiểm gia hạn cao hơn. Yêu cầu bồi thường ít dẫn đến mức phí ổn định.

Chúng tôi xem mức giá này khá rủi ro về dài bởi nếu bạn có tỉ lệ yêu cầu bồi thường cao hoặc phát triển bệnh mãn tính và cần điều trị liên tục. Hợp đồng gia hạn của bạn có thể sẽ không được đảm bảo, bạn có thể mất cả chính sách bảo hiểm của mình. Phí bảo hiểm của bạn có thể sẽ vượt nóc, quyền lợi có thể bị giới hạn hoặc áp dụng đồng chi trả. Bảo hiểm của bạn sẽ do công ty bảo hiểm quyết định, không phải là suy nghĩ yên tâm nhất, đặc biệt nếu bạn phải đi tìm một nhà cung cấp mới với tình trạng bệnh nghiêm trọng sẵn có.

Chúng tôi sẽ chỉ khuyến nghị những nhà cung cấp dùng mức giá này với những khách hàng muốn tìm bảo hiểm ngắn hạn hoặc cần một giải pháp tạm thời trong lúc ngân sách còn hạn chế.

Mức giá cộng đồng là khi bên bảo hiểm đưa hết các khách hàng của mình và đa dạng hóa rủi ro cho mọi người. Họ sẽ đánh giá hoạt động của mình suốt một năm và áp dụng một mức phí tăng thêm thường niên cố định cho mọi người, bất kể lịch sử yêu cầu bồi thường của bạn trong (những) năm trước.

Mức phí của bạn sẽ tăng dù bạn có $0 yêu cầu bồi thường* hoặc nếu bạn gặp phải một tai nạn nghiêm trọng, phát triển bệnh mãn tính hoặc khiến nhà cung cấp của bạn tốn $20,000. Khoản thêm này thường là  5-10% mỗi năm, điều mà cũng đã suy xét lạm phát y tế.

*Nếu bạn không có yêu cầu bồi thường nào, sẽ có một vài doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp chiết khấu không-bồi thường. Việc này có thể có thể bù đắp cho sự gia tăng phí bảo hiểm.

Đây là cách hầu hết (không phải tất cả) Nhà cung cấp quốc tế xử lý điều khoản gia hạn.

Điều quan trọng cần lưu ý là ngoài lịch sử bồi thường của bạn, vẫn có thể có các khoản tăng phí bảo hiểm khác theo độ tuổi, lạm phát hoặc thay đổi quyền lợi.

   So Sánh Trực Tiếp Các Nhà Cung Cấp Bảo Hiểm

Đơn giản hóa bảo hiểm

4. Thanh toán trực tiếp

Nhà cung cấp Việt Nam có mạng lưới thanh toán trực tiếp rộng khắp Việt Nam cho các dịch vụ nội trú và ngoại trú. Họ sẽ làm việc với hàng loạt bệnh viện và phòng khám trên khắp cả nước.

Một số nhà cung cấp sẽ cung cấp dịch vụ thanh toán trực tiếp nếu bạn ở ngoài Việt Nam cho các dịch vụ nội trú khẩn cấp. Hầu hết sẽ không cung cấp bất kỳ hình thức thanh toán trực tiếp nào bên ngoài Việt Nam ngay cả khi bạn đang đi du lịch đâu đó trong vùng bảo hiểm của mình.

Bạn phải thanh toán và yêu cầu hoàn tiền đối với bất kỳ phương pháp điều trị nào bên ngoài mạng thanh toán trực tiếp của mình.

Mặc dù các Nhà cung cấp Quốc tế có thể không có mạng lưới thanh toán trực tiếp rộng khắp tại Việt Nam, nhưng họ sẽ cung cấp dịch vụ thanh toán trực tiếp tại các bệnh viện và phòng khám người nước ngoài lớn như Bệnh viện FV, Bệnh viện Columbia Asia hoặc Family Medical Practice.

Các nhà cung cấp quốc tế thường có nhiều lựa chọn thanh toán trực tiếp hơn bên ngoài Việt Nam & Đông Nam Á, đặc biệt là đối với các phương pháp điều trị nội trú.

5. Tính linh hoạt

Nhà cung cấp Việt Nam

Nếu bạn chuyển đến một quốc gia khác và đang dùng một nhà cung cấp địa phương, bạn sẽ cần một nhà cung cấp và chính sách mới ở quốc gia mới của mình. Nếu bạn có các tình trang đang được bảo hiểm, đây có thể trở thành một vấn đề khi tìm kiếm một nhà cung cấp mới.

Nhà cung cấp quốc tế

Nếu bạn đang sử dụng một gói quốc tế và bạn phải chuyển đi, gói của bạn sẽ di chuyển theo miễn là bạn vẫn là một cư trú ngoài nước. Có thể có các điều chỉnh mức phí tùy thuộc vào nơi bạn chuyển đến.

Điều này rất quan trọng vì mỗi khi bạn thay đổi kế hoạch, bạn sẽ phải đối mặt với rủi ro bổ sung. Các tình trạng được bảo hiểm trước đây giờ có thể bị loại trừ, thời gian chờ bắt đầu lại, bạn quay về nơi bắt đầu một lần nữa. Nếu một tình trạng sức khỏe xuất hiện sau một thời gian ngắn ngay khi bạn tham gia một chương trình mới, nó có khả năng bị từ chối như một tình trạng đã có từ trước.

6. Lựa chọn thanh toán

Các nhà cung cấp Việt Nam kém linh hoạt hơn trong việc có các lựa chọn thanh toán như thanh toán hàng tháng hoặc hàng quý. Họ thường chỉ chấp nhận trả trước thanh toán hàng năm. Đây có thể không là vấn đề khi phí bảo hiểm của bạn là 300 đô la / năm, nhưng nếu phí bảo hiểm của bạn là 3.000 đô la, thì đó sẽ là một câu chuyện khác. Chỉ một số nơi bảo hiểm chọn lọc sẽ cung cấp các lựa chọn thanh toán thường xuyên hơn.

Các nhà cung cấp quốc tế cung cấp nhiều lựa chọn thanh toán hơn, cho phép bạn chia nhỏ các khoản chi phí trong cả năm. Xin lưu ý rằng bạn có thể cần phải sử dụng thẻ tín dụng hoặc gặp vấn đề về chuyển khoản nếu bạn đang thanh toán ra nước ngoài từ một ngân hàng Việt Nam.

7. Hóa đơn VAT

Nếu bạn cần hóa đơn VAT vì bất kỳ lý do gì, thì bạn sẽ cần đến một nhà cung cấp Việt Nam. Nếu bạn chắc chắn muốn có gói Quốc tế nhưng chủ lao động yêu cầu bạn gửi hóa đơn VAT, hãy trao đổi với bộ phận nhân sự hoặc Ban quản lý của bạn để xem liệu bạn có thể khắc phục sự cố này hay không.

8. Xe máy

Các nhà cung cấp tại Việt Nam yêu cầu bạn phải có bằng lái xe hợp lệ của Việt Nam cho chiếc xe máy của bạn trong trường hợp xảy ra tai nạn, ngay cả khi đó không phải lỗi của bạn. Nếu giấy phép của bạn đã hết hạn, bạn cần phải gia hạn giấy phép.

Các công ty bảo hiểm có thể và sẽ từ chối bảo hiểm nếu bạn không có giấy phép hoặc nếu bạn đang lái xe dưới ảnh hưởng của men rượu/chất kích thích hoặc nếu bạn đang lái xe bất hợp pháp dưới bất kỳ cách nào. Thật không may, tại thời điểm viết bài này, giấy phép quốc tế sẽ không hợp lệ.

Các nhà cung cấp quốc tế sẽ có nhiều quy tắc khác nhau và bạn sẽ muốn kiểm tra trực tiếp với nhà môi giới của mình về những điều bắt buộc. Bạn sẽ không cần giấy phép, giấy phép quốc tế hoặc giấy phép từ quốc gia cư trú của bạn.

Nếu bạn đang ở Việt Nam và cần giúp đỡ lấy bằng lái xe Việt Nam, hãy gửi email tới info@ten-pac.com để được hỗ trợ.

9. Thể thao

Điều này sẽ khác nhau tùy theo nhà cung cấp, các nhà cung cấp quốc tế có xu hướng chi trả cho tất cả các phương pháp điều trị duy trì trong khi tham gia thể thao.

Một số nhà cung cấp chính tại Việt Nam sẽ loại trừ phạm vi bảo hiểm khỏi các môn thể thao liên lạc có tổ chức như Bóng đá hoặc Bóng bầu dục, ngay cả khi nó chỉ để giải trí.

Tất cả các môn thể thao chuyên nghiệp đều bị loại khỏi phạm vi bảo hiểm.

Nếu bạn tham gia các môn thể thao mạo hiểm hoặc thứ gì đó thường được coi là nguy hiểm, vui lòng liên hệ với Tenzing để biết các lựa chọn của bạn và đọc thêm về các chính sách bảo hiểm phù hợp dành cho thể thao.

10. Phí bảo hiểm

Giá cả thường sẽ là yếu tố quan trọng nhất của ai đó ảnh hưởng đến quyết định mua một gói. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên nhìn vào bức tranh toàn cảnh hơn khi quyết định xem ai là lựa chọn tốt nhất cho bảo hiểm y tế người nước ngoài của bạn tại Việt Nam.

Trung bình các nhà cung cấp Việt Nam sẽ có phí bảo hiểm thấp hơn vì nhiều lý do đã nói ở trên trong bài viết này. Mặc dù điều đó không phải lúc nào cũng đúng, nhưng các nhà cung cấp quốc tế có xu hướng có phí bảo hiểm cao hơn.

Hướng dẫn về Phí bảo hiểm tại Việt Nam của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về phí bảo hiểm và các mẹo của chúng tôi sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí bảo hiểm.

Vậy thì, lựa chọn nào là tốt nhất cho tôi?

Đó là câu hỏi mà 5 người có hồ sơ giống nhau có thể hỏi chúng tôi và chúng tôi có thể đề xuất 5 gói khác nhau. Bạn phải hiểu rằng việc lựa chọn bảo hiểm y tế cho người nước ngoài phù hợp tại Việt Nam là một quyết định cá nhân. Nhu cầu của mọi người là khác nhau và cần được cân nhắc đặc biệt. Bảng câu hỏi về bảo hiểm sức khỏe của chúng tôi có thể giúp chúng tôi hiểu tình hình & nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn những lựa chọn phù hợp nhất.

Leave A Comment

We value your privacy. See how we use data and control your options Privacy policy

Open Hours:

Mon – Fri: 8.30 am – 6 pm, Saturday – Sunday: CLOSED

Johannes Heikkila

Advisor
From Finland
Expat for 1 year
Speak Finnish, English & Spanish

Speciality:
- Health Insurance
- Savings Plans

Robert Cunningham

Advisor
From the UK
Expat for 13 years in Thailand & Vietnam
5 years' insurance & financial services

Speciality:
- Health Insurance
- Life Insurance
- Savings Plans

Romain Camillo

Senior Advisor
11 Years in Insurance & Financial Services
Expat in thailand for 7 years
Joined Tenzing in 2020
Speaks French & English


Speciality:
- Health Insurance
- Life Insurance
- Savings Plans"

Nancy Dao

Advisor
From Vietnam
International Business from UK
Lived in Singapore
Speaks Vietnamese & English

Speciality:
- Personal Health Insurance
- Group Health Insurance

Hunter Deems

Advisor
10 years' experience in insurance and investments
Joined Tenzing in early 2020

Speciality:
- Investments
- Savings Plan
- Health & Life Insurance
Patrik Shore Tenzing Pacific Services

Patrik Shore

Senior Advisor
From Sweden & New Zealand
7 years' insurance experience
Joined Tenzing in 2019
Crim Science
Speaks English and Swedish

Speciality:
- Savings Plans
- Health Insurance
- Life Insurance

Geoffrey Mann

Advisor
From the US
Employee benefits & insurance compliance background
Joined the Tenzing team in 2019
Law degree from the US

Speciality:
- Personal Health

Nhu Nguyen

Senior Advisor
From Vietnam
Joined Tenzing in 2017
Fluent in Vietnamese & English

Speciality:
- Group Health & Life Insurance
- Personal Health"
Tenzing's advisor

Ian Comandao

Health Insurance Manager
From Philippines
MBA from Duke University
Expat for 20 years in US, China, Hong Kong & Vietnam Worked at Tenzing since 2018
Fluent in English, Tagalog, Mandarin

Speciality:
- Personal Health Insurance
- Group Health Insurance
- Business Insurance

Craig McAvinue

Director of Wealth Management
From the UK
25 years' expereince in investments & insurance
Expat in Thailand for 5 years
Chartered Accountant by trade
Holistic approach to consulting his clients

Speciality:
- Investments
- Savings Plans
- Health & Life Insurance

Quinn Miller

CEO & Managing Partner
From the US
Joined Tenzing in 2014
Expat for 10 years in Vietnam
Finance & Entrepreneurship Degrees

Speciality:
- Group Health Insurance
- Life Insurance
- Savings Plans"
 • 84 35857 2629
 • 84 35857 2629
 • quinn.miller@ten-pac.com

Quinn Miller

CEO & Managing Partner
From the US
Joined Tenzing in 2014
Expat for 10 years in Vietnam
Finance & Entrepreneurship Degrees

Speciality:
- Group Health Insurance
- Life Insurance
- Savings Plans"