bật mí về bảo hiểm sức khỏe tại việt nam

Chúng tôi sẽ để các bạn biết một bí mật; bảo hiểm cũng như nhiều thứ khác, bạn thường sẽ nhận được đúng giá trị mình trả. Chúng tôi sẽ cho các bạn biết vì sao cùng với một câu chuyện có thật đã xảy ra (01/08/19). Lúc chúng tôi vừa đến văn phòng vào ngày đầy nắng đấy, thì chúng tôi đã gặp phải một yêu cầu như sau:

Joe Expat Vietnam Health InsuranceTôi cần bảo hiểm sức khỏe. Tôi đã được bảo hiểm bởi (Tên công ty bảo hiểm trong nước) và tôi đã nằm viện trong 3 ngày vào vài tháng trước. Ở ngày gia hạn gần nhất, họ đuổi tôi khỏi chương trình khiến giờ tôi phải tự đi tìm một gói bảo hiểm mới.”
— Joe Expat, Việt Nam

Đầu tiên, hãy cùng cắt nghĩa ý của chúng tôi khi nói công ty bảo hiểm địa phương tại Việt Nam. Một doanh nghiệp bảo hiểm địa phương cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho cư dân Việt Nam và có văn phòng tại Việt Nam.

Cách mà phần lớn doanh nghiệp bảo hiểm dịa phương hoạt động thường là dựa hợp đồng gia hạn của bạn vào lịch sử yêu cầu bồi thường trong năm trước. Họ không tính đến những thành viên bảo hiểm khác, chỉ mỗi bạn và thành viên trong gia đình bạn. Đây gọi là tính phí theo kinh nghiệm.

Điều này có lợi nếu:

Bạn không yêu cầu bồi thường hoặc chỉ yêu cầu những mức bồi thường nhỏ, định kỳ.

Điều này có hại nếu:

Bạn có yêu cầu bồi thường một khoản lớn nhiều hơn phí bảo hiểm của mình, phẫu thuật, khám bác sĩ thường xuyên, ung thư hoặc mắc vô số các bệnh mãn tính khác.

Lần đầu tiên bạn phải yêu cầu bồi thường khoản tiền lớn, chính sách của bạn có thể thậm chí là rất hiệu quả. Bạn có thể sẽ rất vui và thầm nghĩ “Thật tốt quá, mừng là mình đã mua được bảo hiểm của (tên nhà cung cấp bảo hiểm địa phương).” Tuy nhiên bài kiểm tra chân chính cho nhà cung cấp là phải xem họ đối đãi bạn thế nào tại ngày gia hạn hợp đồng định trước cùng một năm với những yêu cầu bồi thường nghiêm trọng như thế.

Những nhà cung cấp địa phương được hợp pháp làm những điều sau:

1) Không gia hạn chính sách của bạn

Chúc bạn may mắn tìm được nhà cung cấp mới bảo hiểm cho các tình trạng bệnh đó

2) Thay đổi giới hạn quyền lợi của bạn

Bạn có biết cái chính sách $100,000 mà bạn đăng ký? Đúng vậy, họ có thể giảm số tiền được bồi thường cho tình trạng bệnh đó thành bao nhiêu họ muốn.

3) Bắt buộc đồng chi trả

Khiến bạn phải trả 20% chi phí y tế.

4) Gia tăng phí bảo hiểm lên 300%

Họ cần phải bù lỗ vì đã bồi thường cho bạn vào năm trước bằng cách nào đó mà, đúng chứ?

Đợi đã, đợi đã, đợi đã… họ có thể quyết định không làm mới hợp đồng của tôi luôn sao? Sau đó thì sao? Chính xác, nếu họ không làm điều #1, họ sẽ thực hiện vài kết hợp từ #2 đến #4.  Và đúng thế, họ có thể hợp pháp đá bạn khỏi chương trình bảo hiểm. Sau đó bạn sẽ phải tìm một nhà cung cấp mới chịu chấp nhận tình trạng bệnh đó. Bạn đã thấy chuyện này sẽ khó nhằn như nào khi càng có nhiều thương tích, bệnh tật và tình trạng y tế nghiêm trọng rồi chứ? Bạn sẽ phải khai báo tình trạng của mình để được bảo hiểm, điều mà rất khó thực hiện nếu các tình trạng bệnh và thương tích càng nghiêm trọng.

Bài kiểm tra chuẩn xác dành cho các doanh nghiệp bảo hiểm là họ đối đãi với bạn thế nào vào ngày gia hạn hợp đồng mới sau một năm đầy yêu cầu bồi thường lớn. Hầu hết các công ty bảo hiểm nội địa Việt Nam sẽ xem bạn như là một cục nợ.  Mà nợ thì chẳng doanh nghiệp nào muốn mang theo cả, nên họ cần phải đuổi bạn khỏi sổ sách thông qua điều #1 hoặc  #2 – #4.

Vietnams Health Insurance SecretKhông ai nói với tôi cả”
— Joe Expat, Việt Nam

Nhận báo giá

Đây là cách hầu hết nhưng ngoại trừ 3 công ty bảo hiểm địa phương hoạt động đối với bảo hiểm sức khỏe cá nhân, bao gồm vài thương hiệu hàng đầu rất phổ biến với Người nước ngoài cũng như Việt Nam.

Đây là lý do chúng tôi khuyến khích bạn trao đổi với một chuyên viên tư vấn có uy tín, ngay cả khi không phải là Tenzing. Một cố vấn tốt sẽ nói cho bạn biết trước & để bạn tự quyết định cho mình.

Vietnams Health Insurance SecretThế thì nhà cung cấp bảo hiểm nào mà các bạn khuyến nghị?
— Joe Expat, Việt Nam

Chúng tôi tập trung vào các nhà cung cấp khoanh vùng châu Á là vùng bảo hiểm, thay vì chỉ ở mỗi Việt Nam.  Những nhà cung cấp này được gọi là nhà cung cấp định phí theo cộng đồng, quy tất cả các thành viên tham gia bảo hiểm lại, làm giảm thiểu rủi ro cá nhân cho bạn. Họ được pháp luật quy định phải gia hạn chính sách của bạn bất kể tình trạng sức khỏe của bạn vào thời điểm làm mới hợp đồng. Hơn nữa, họ không thể thực hiện dù là một trong bốn điều nhắc đến ở trên. Những công ty bảo hiểm này cung cấp ba điều cốt lõi:

  • An toàn dài hạn
  • An tâm
  • Giá trị

Những nhà cung cấp này đem lại giá trị tốt nhất khi xem xét về mọi mặt. Họ không là dịch vụ rẻ nhất & cũng không hề mắc nhất.

Tenzing Pacific logo

Leave A Comment

We value your privacy. See how we use data and control your options Privacy policy

Open Hours:

Mon – Fri: 8.30 am – 6 pm, Saturday – Sunday: CLOSED

Johannes Heikkila

Advisor
From Finland
Expat for 1 year
Speak Finnish, English & Spanish

Speciality:
- Health Insurance
- Savings Plans

Robert Cunningham

Advisor
From the UK
Expat for 13 years in Thailand & Vietnam
5 years' insurance & financial services

Speciality:
- Health Insurance
- Life Insurance
- Savings Plans

Romain Camillo

Senior Advisor
11 Years in Insurance & Financial Services
Expat in thailand for 7 years
Joined Tenzing in 2020
Speaks French & English


Speciality:
- Health Insurance
- Life Insurance
- Savings Plans"

Nancy Dao

Advisor
From Vietnam
International Business from UK
Lived in Singapore
Speaks Vietnamese & English

Speciality:
- Personal Health Insurance
- Group Health Insurance

Hunter Deems

Advisor
10 years' experience in insurance and investments
Joined Tenzing in early 2020

Speciality:
- Investments
- Savings Plan
- Health & Life Insurance
Patrik Shore Tenzing Pacific Services

Patrik Shore

Senior Advisor
From Sweden & New Zealand
7 years' insurance experience
Joined Tenzing in 2019
Crim Science
Speaks English and Swedish

Speciality:
- Savings Plans
- Health Insurance
- Life Insurance

Geoffrey Mann

Advisor
From the US
Employee benefits & insurance compliance background
Joined the Tenzing team in 2019
Law degree from the US

Speciality:
- Personal Health

Nhu Nguyen

Senior Advisor
From Vietnam
Joined Tenzing in 2017
Fluent in Vietnamese & English

Speciality:
- Group Health & Life Insurance
- Personal Health"
Tenzing's advisor

Ian Comandao

Health Insurance Manager
From Philippines
MBA from Duke University
Expat for 20 years in US, China, Hong Kong & Vietnam Worked at Tenzing since 2018
Fluent in English, Tagalog, Mandarin

Speciality:
- Personal Health Insurance
- Group Health Insurance
- Business Insurance

Craig McAvinue

Director of Wealth Management
From the UK
25 years' expereince in investments & insurance
Expat in Thailand for 5 years
Chartered Accountant by trade
Holistic approach to consulting his clients

Speciality:
- Investments
- Savings Plans
- Health & Life Insurance

Quinn Miller

CEO & Managing Partner
From the US
Joined Tenzing in 2014
Expat for 10 years in Vietnam
Finance & Entrepreneurship Degrees

Speciality:
- Group Health Insurance
- Life Insurance
- Savings Plans"
  • 84 35857 2629
  • 84 35857 2629
  • quinn.miller@ten-pac.com

Quinn Miller

CEO & Managing Partner
From the US
Joined Tenzing in 2014
Expat for 10 years in Vietnam
Finance & Entrepreneurship Degrees

Speciality:
- Group Health Insurance
- Life Insurance
- Savings Plans"