Bảo Hiểm April
Thái Lan

MyHealth Thailand

Learn More About

Bảo Hiểm April Thái Lan

 • Tổng quan
 • Các tính năng chính
 • Điều kiện tham gia, Phạm vi bảo hiểm & Quyền lợi
 • Đối tác Thanh toán Trực tiếp Phổ biến
 • Giá mẫu
 • Các Nhà Cung cấp Tương tự
 • Chiết khấu có sẵn
 • Tài liệu PDF
April Insurance Thailand
Summary

Bảo hiểm April Thái Lan

Bảo hiểm April Thái Lan là một phần của nhóm công ty Bảo hiểm Y tế Quốc tế April. Thiết kế bảo hiểm y tế với April Thái Lan để bảo vệ bạn, gia đình hoặc nhân viên của bạn. April Thái Lan đã hợp tác với Liberty Mutual Group (LMG) để cung cấp bảo hiểm y tế cho người dân Thái Lan. Văn phòng của April Thái Lan có trụ sở tại Bangkok.

Key Features

Bảo hiểm April Thái Lan

Nhà cung cấp quốc tế, cộng đồng xếp hạng, chính sách trong THB
Dân du cư và Dân địa phương
3 Phạm vi bảo hiểm
Quyền lợi kết hợp
Các chính sách cho trẻ em
Thanh toán trực tiếp tại các bệnh viện tốt nhất ở Châu Á
Giới hạn quyền lợi cao
Thành viên mới từ 65 tuổi trở xuống
Tính khả chuyển của chính sách

April không cung cấp

April không cung cấp thanh toán trực tiếp ngoại trú bên ngoài Châu Á cho bất kỳ gói nào tại Châu Á. Ngoài ra, April không cung cấp chiết khấu bồi thường, các kế hoạch thai sản tiết kiệm, Kế hoạch Tích lũy hoặc Bảo hiểm Nhân thọ.

Bảo hiểm April Thái Lan

Để đủ điều kiện tham gia Bảo hiểm April Thái Lan, bạn phải cư trú tại Thái Lan ít nhất 185 ngày / năm. Họ chấp nhận công dân địa phương và người nước ngoài như nhau. April Thái Lan chấp nhận khách hàng mới từ 65 tuổi trở xuống. Chính sách của họ cung cấp khả năng gia hạn trọn đời.

Bảo hiểm April Thái Lan có 3 vùng bảo hiểm để bạn lựa chọn:

 • Châu Âu + ASEAN ngoại trừ Singapore
 • Trên toàn thế giới ngoại trừ Hoa Kỳ
 • Trên toàn thế giới

Với tất cả các lựa chọn, bạn có bảo hiểm 30 ngày nếu bạn đi du lịch ngoài khu vực bảo hiểm của mình, chi trả cho bạn lên đến 100.000 đô la cho các chuyến đi lên đến 30 ngày / chuyến để nhập viện khẩn cấp.

April Thái Lan có bốn hạng mục lợi ích; Nội trú, Ngoại trú, Nha khoa và Thai sản. Chúng độc đáo theo nghĩa chúng cung cấp các lợi ích theo mô-đun với 3 cấp gói của họ:

Thiết yếu
Mở rộng
Cao cấp

Điều này có nghĩa là bạn có thể chọn mức độ bảo hiểm mà bạn muốn cho từng danh mục. Chẳng hạn như, bạn có thể tham gia: Nội trú thiết yếu, Ngoại trú Cao cấp & Nha khoa Mở rộng.

Bạn cũng có thể kết hợp các quyền lợi giữa các thành viên của một chính sách để chọn các quyền lợi dành riêng cho từng người.

Popular

Đối tác thanh toán trực tiếp

Mức giá mẫu cho người 35 tuổi

Essential

chỉ cho nội trú
฿ 2,083 / Tháng
 • Giới hạn ฿3,000,000
 • Nội trú + Sơ tán
 • Ngoại trú
 • Kiểm tra hằng năm
 • Nha khoa định kỳ
 • Thai sản

Essential

+ nha khoa
฿ 2,515 / Tháng
 • Giới hạn ฿3,000,000
 • Nội trú + Sơ tán
 • Ngoại trú
 • Kiểm tra hằng năm
 • Nha khoa định kỳ ฿22,925
 • Thai sản
Phổ biến

Mở rộng

nội trú + ngoại trú
฿ 6,917 / Tháng
 • Giới hạn ฿32,000,000
 • Nội trú + Sơ tán
 • Ngoại trú
 • Kiểm tra hằng năm ฿13,100
 • Nha khoa định kỳ
 • Thai sản

Mở rộng

nội, ngoại, nha khoa
฿ 7,583 / Tháng
 • Giới hạn ฿32,000,000
 • Nội trú + Sơ tán
 • Ngoại trú
 • Kiểm tra hằng năm ฿13,100
 • Nha khoa định kỳ ฿71,050
 • Thai sản

Các nhà cung cấp tương tự

Chiết khấu cá nhân

Chính sách với gia đình 3 thành viên
7.5%
Chính sách với gia đình 4 thành viên
10%
Chính sách với gia đình 5+ thành viên
15%
฿32.750 được khấu trừ
20%
฿81,875 được khấu trừ
35%

Chiết khấu công ty

4 Nhân viên
20%
5 Nhân viên
25%
6-10 Nhân viên
30%
11-15 Nhân viên
35%
16+ Nhân viên
40%

Tài liệu tham khảo

We value your privacy. See how we use data and control your options Privacy policy

Open Hours:

Mon – Fri: 8.30 am – 6 pm, Saturday – Sunday: CLOSED

Johannes Heikkila

Advisor
From Finland
Expat for 1 year
Speak Finnish, English & Spanish

Speciality:
- Health Insurance
- Savings Plans

Robert Cunningham

Advisor
From the UK
Expat for 13 years in Thailand & Vietnam
5 years' insurance & financial services

Speciality:
- Health Insurance
- Life Insurance
- Savings Plans

Romain Camillo

Senior Advisor
11 Years in Insurance & Financial Services
Expat in thailand for 7 years
Joined Tenzing in 2020
Speaks French & English


Speciality:
- Health Insurance
- Life Insurance
- Savings Plans"

Nancy Dao

Advisor
From Vietnam
International Business from UK
Lived in Singapore
Speaks Vietnamese & English

Speciality:
- Personal Health Insurance
- Group Health Insurance

Hunter Deems

Advisor
10 years' experience in insurance and investments
Joined Tenzing in early 2020

Speciality:
- Investments
- Savings Plan
- Health & Life Insurance
Patrik Shore Tenzing Pacific Services

Patrik Shore

Senior Advisor
From Sweden & New Zealand
7 years' insurance experience
Joined Tenzing in 2019
Crim Science
Speaks English and Swedish

Speciality:
- Savings Plans
- Health Insurance
- Life Insurance

Geoffrey Mann

Advisor
From the US
Employee benefits & insurance compliance background
Joined the Tenzing team in 2019
Law degree from the US

Speciality:
- Personal Health

Nhu Nguyen

Senior Advisor
From Vietnam
Joined Tenzing in 2017
Fluent in Vietnamese & English

Speciality:
- Group Health & Life Insurance
- Personal Health"
Tenzing's advisor

Ian Comandao

Health Insurance Manager
From Philippines
MBA from Duke University
Expat for 20 years in US, China, Hong Kong & Vietnam Worked at Tenzing since 2018
Fluent in English, Tagalog, Mandarin

Speciality:
- Personal Health Insurance
- Group Health Insurance
- Business Insurance

Craig McAvinue

Director of Wealth Management
From the UK
25 years' expereince in investments & insurance
Expat in Thailand for 5 years
Chartered Accountant by trade
Holistic approach to consulting his clients

Speciality:
- Investments
- Savings Plans
- Health & Life Insurance

Quinn Miller

CEO & Managing Partner
From the US
Joined Tenzing in 2014
Expat for 10 years in Vietnam
Finance & Entrepreneurship Degrees

Speciality:
- Group Health Insurance
- Life Insurance
- Savings Plans"
 • 84 35857 2629
 • 84 35857 2629
 • quinn.miller@ten-pac.com

Quinn Miller

CEO & Managing Partner
From the US
Joined Tenzing in 2014
Expat for 10 years in Vietnam
Finance & Entrepreneurship Degrees

Speciality:
- Group Health Insurance
- Life Insurance
- Savings Plans"