Đừng chọn thu nhập lãi suất cố định để kiếm thêm tiền

Hãy xem thêm nhiều cơ hội thanh toán lãi suất cố định từ 4% đến 15% hằng năm của chúng tôi

Fixed Interest

Cách thức hoạt động

 • Mua các khoản đầu tư lãi suất cố định trực tiếp hoặc thông qua tài khoản đầu tư hiện có như cách bạn mua quỹ và cổ phiếu

 

 • Thanh toán lãi và vốn vào một tài khoản nước ngoài, thân thiện với thuế

 

 • Tự chọn kỳ hạn của bạn (Những công cụ này thiếu tính thanh khoản sẽ bị ràng buộc vào khoảng 1 đến 6 năm)

 

 • Cùng sự hỗ trợ của tư vấn của chúng tôi, hãy chọn công cụ phù hợp sau khi xem xét kỳ hạn thanh toán, lãi suất, bảo lãnh vốn 
Tenzing Savings scaled

Lựa Chọn Quỹ

Các công cụ phái sinh được bảo lãnh bởi các ngân hàng hạng A như UBS và Goldman Sachs
UK Property - Giấy Vay Nợ đầy cơ hội đem lại độ đảm bảo cao mang đến lợi nhuận hai đầu số
Giấy Vay Nợ Tài Trợ Tố Tụng với đầy đủ Bảo Hiểm và tỉ lệ thắng 90%+
Cơ hội trong lĩnh vực Vàng và những lĩnh vực không liên quan đến chứng khoán như đồ sưu tầm, Whisky.
Trái Phiếu Năng Lượng Xanh với lợi tức cố định trong một thị trường đang đà tăng trưởng
diversifying
Team members

Chuyên viên về tư vấn tiết kiệm của chúng tôi

Craig McAvinue Tenzing Pacific Services

Craig McAvinue

Giám Đốc Quản Lý Tài Sản
Patrik Shore Tenzing Pacific Services

Patrik Shore

Chuyên Viên Tư Vấn Cấp Cao
Hunter Deems

Hunter Deems

Chuyên Viên Tư Vấn Cấp Cao
Saving Plans
[contact-form-7 id="1924"]

Speak with an advisor

Your future self will thank you

 • Savings needs analysis
 • See savings illustrations from multiple providers
 • Learn about the funds
 • Ask questions

From initial consultation, we’re here to answer your questions transparently, including all the key features and things to look out for. 

Or simply call us to get started

Latest blog

Đăng tải gần nhất của chúng tôi về kế hoạch tích lũy.

Sản phẩm của chúng tôi được thiết kế dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để tối ưu hoá hiệu suất của mình.

We value your privacy. See how we use data and control your options Privacy policy

Open Hours:

Mon – Fri: 8.30 am – 6 pm, Saturday – Sunday: CLOSED

Johannes Heikkila

Advisor
From Finland
Expat for 1 year
Speak Finnish, English & Spanish

Speciality:
- Health Insurance
- Savings Plans

Robert Cunningham

Advisor
From the UK
Expat for 13 years in Thailand & Vietnam
5 years' insurance & financial services

Speciality:
- Health Insurance
- Life Insurance
- Savings Plans

Romain Camillo

Senior Advisor
11 Years in Insurance & Financial Services
Expat in thailand for 7 years
Joined Tenzing in 2020
Speaks French & English


Speciality:
- Health Insurance
- Life Insurance
- Savings Plans"

Nancy Dao

Advisor
From Vietnam
International Business from UK
Lived in Singapore
Speaks Vietnamese & English

Speciality:
- Personal Health Insurance
- Group Health Insurance

Hunter Deems

Advisor
10 years' experience in insurance and investments
Joined Tenzing in early 2020

Speciality:
- Investments
- Savings Plan
- Health & Life Insurance
Patrik Shore Tenzing Pacific Services

Patrik Shore

Senior Advisor
From Sweden & New Zealand
7 years' insurance experience
Joined Tenzing in 2019
Crim Science
Speaks English and Swedish

Speciality:
- Savings Plans
- Health Insurance
- Life Insurance

Geoffrey Mann

Advisor
From the US
Employee benefits & insurance compliance background
Joined the Tenzing team in 2019
Law degree from the US

Speciality:
- Personal Health

Nhu Nguyen

Senior Advisor
From Vietnam
Joined Tenzing in 2017
Fluent in Vietnamese & English

Speciality:
- Group Health & Life Insurance
- Personal Health"
Tenzing's advisor

Ian Comandao

Health Insurance Manager
From Philippines
MBA from Duke University
Expat for 20 years in US, China, Hong Kong & Vietnam Worked at Tenzing since 2018
Fluent in English, Tagalog, Mandarin

Speciality:
- Personal Health Insurance
- Group Health Insurance
- Business Insurance

Craig McAvinue

Director of Wealth Management
From the UK
25 years' expereince in investments & insurance
Expat in Thailand for 5 years
Chartered Accountant by trade
Holistic approach to consulting his clients

Speciality:
- Investments
- Savings Plans
- Health & Life Insurance

Quinn Miller

CEO & Managing Partner
From the US
Joined Tenzing in 2014
Expat for 10 years in Vietnam
Finance & Entrepreneurship Degrees

Speciality:
- Group Health Insurance
- Life Insurance
- Savings Plans"
 • 84 35857 2629
 • 84 35857 2629
 • quinn.miller@ten-pac.com

Quinn Miller

CEO & Managing Partner
From the US
Joined Tenzing in 2014
Expat for 10 years in Vietnam
Finance & Entrepreneurship Degrees

Speciality:
- Group Health Insurance
- Life Insurance
- Savings Plans"