điều khoản bảo hiểm sức khỏe phổ biến
 
Common Health Insurance Terms
 
Ngôn ngữ bảo hiểm sức khỏe có lẽ sẽ khó hiểu đối với vài người. Ở đây, các bạn sẽ tìm được điều khoản bảo hiểm sức khỏe phổ biến nhất. Chúng tôi nghĩ là bạn sẽ đồng ý rằng một chút kiến thức sẽ giúp bạn lựa chọn khôn ngoan và đem lợi ích cho bạn và gia đình mình, từ hôm nay và nhiều năm tới.

Và giờ, một vài điều khoản bảo hiểm sức khỏe cơ bản:

Điều trị tai nạn nha khoa khẩn cấp – Điều trị nha khoa trong khoa răng hàm mặt của một bệnh viện khi xảy ra tai nạn
Phạm vi bảo hiểm – Lãnh thổ địa lý nơi bạn được bảo hiểm chi trả.
Nhà cung cấp  giá cộng đồng – Một mức giá rủi ro mà trong đó công ty bảo hiểm gộp tất cả các khách hàng của mình lại. Mức phí của nhóm sẽ tăng đều như nhau dựa vào tỉ lệ yêu cầu bồi thường vào năm trước + lạm phát. Phí gia hạn bảo hiểm của bạn sẽ là một phần trăm cố định và sẽ không cao hoặc thấp hơn những khách hàng khác, dù bạn có dùng bảo hiểm nhiều hay ít thế nào vào năm trước. Trừ khi công ty cung cấp chiết khấu cho khách hàng chưa yêu cầu bồi thường.
Bệnh nhân ban ngày – Được đưa vào viện nhưng không yêu cầu ở lại qua đêm
Khoản khấu trừ & Đồng chi trả
  • Đồng chi trả – Một khoản viện phí mà người bảo hiểm phải trả mà nhà cung cấp không.
Chẳng hạn như, đồng chi trả 25% nghĩa là bạn có trách nhiệm chi trả cho 25% chi phí điều trị. Điều này có thể khiến phí bảo hiểm ban đầu giảm.
  • Khoản khấu trừ/Khoản dư – Một chi phí mặc định mà bạn phải trả trước khi bên cung cấp bảo hiểm chi trả điều trị. 
Chẳng hạn như, khoản dư $50/lần khám nghĩa là bạn phải trả $50 rồi bảo hiểm sẽ chi trả những phí sau đó. Điều này có thể tính cho mỗi lần khám, hoặc mỗi năm và có thể khiến phí bảo hiểm ban đầu giảm.
What is a Copayment? What is a Deductible?
 
Mạng lưới thanh toán trực tiếp – Bệnh viện và phòng khám mà công ty bảo hiểm hợp tác cùng sẽ cung cấp hệ thống không trả tiền mặt cho các yêu cầu bồi thường. Nhà cung cấp sẽ trực tiếp chi trả cho bệnh viện hoặc phòng khám.
Ngày hiệu lực – Ngày chính sách bảo hiểm bạn của bạn bắt đầu có hiệu lực.
Nhà cung cấp mức giá trải nghiệm– Nhà cung cấp đánh giá rủi ro của người được bảo hiểm dựa vào từng cá nhân. Họ nhìn vào số lần bạn dùng bảo hiểm của mình nhiều hay ít trong năm trước.
Sơ tán khẩn cấp – Là chi phí di chuyển khẩn cấp y tế nếu điều trị không thể thực hiện tại địa phương. Khoản này chỉ dành cho những tình huống đe dọa tính mạng.
Bảo lãnh thanh toán – Công ty bảo hiểm sẽ phát hành bảo lãnh thanh toán cho bệnh viện để đảm bảo phần thanh toán với bệnh viện. Nếu bệnh viện chấp thuận, hình thức thanh toán trực tiếp sẽ được áp dụng và bạn sẽ không phải trả trước và yêu cầu chi trả.
Nội trú / Nhập viện – Khi phải nhập viện và nằm viện. Trong nhiều trường hợp, bạn sẽ phải ở lại viện qua đêm.
Nhà cung cấp – Công ty bảo hiểm cung cấp chương trình bảo hiểm cho bạn.
Người được bảo hiểm – Người có điều kiện hợp lệ để được bảo hiểm chi trả .
Hồi hương y tế – Được trở về quốc gia bạn đang định cư hoặc quốc gia quê hương bởi sơ tán y tế khẩn cấp.
Miễn chi trả cho trẻ sơ sinh – Con của bạn sẽ được thêm vào chính sách bảo hiểm mà không mất phí cho đến lần gia hạn tới, miễn là bạn tham gia bảo hiểm một khoản cụ thể trước ngày sinh của con.

So Sánh Trực Tiếp Các Nhà Cung Cấp Bảo Hiểm

 

Đơn giản hóa bảo hiểm

Nhận báo giá

We value your privacy. See how we use data and control your options Privacy policy

Open Hours:

Mon – Fri: 8.30 am – 6 pm, Saturday – Sunday: CLOSED

Johannes Heikkila

Advisor
From Finland
Expat for 1 year
Speak Finnish, English & Spanish

Speciality:
- Health Insurance
- Savings Plans

Robert Cunningham

Advisor
From the UK
Expat for 13 years in Thailand & Vietnam
5 years' insurance & financial services

Speciality:
- Health Insurance
- Life Insurance
- Savings Plans

Romain Camillo

Senior Advisor
11 Years in Insurance & Financial Services
Expat in thailand for 7 years
Joined Tenzing in 2020
Speaks French & English


Speciality:
- Health Insurance
- Life Insurance
- Savings Plans"

Nancy Dao

Advisor
From Vietnam
International Business from UK
Lived in Singapore
Speaks Vietnamese & English

Speciality:
- Personal Health Insurance
- Group Health Insurance

Hunter Deems

Advisor
10 years' experience in insurance and investments
Joined Tenzing in early 2020

Speciality:
- Investments
- Savings Plan
- Health & Life Insurance
Patrik Shore Tenzing Pacific Services

Patrik Shore

Senior Advisor
From Sweden & New Zealand
7 years' insurance experience
Joined Tenzing in 2019
Crim Science
Speaks English and Swedish

Speciality:
- Savings Plans
- Health Insurance
- Life Insurance

Geoffrey Mann

Advisor
From the US
Employee benefits & insurance compliance background
Joined the Tenzing team in 2019
Law degree from the US

Speciality:
- Personal Health

Nhu Nguyen

Senior Advisor
From Vietnam
Joined Tenzing in 2017
Fluent in Vietnamese & English

Speciality:
- Group Health & Life Insurance
- Personal Health"
Tenzing's advisor

Ian Comandao

Health Insurance Manager
From Philippines
MBA from Duke University
Expat for 20 years in US, China, Hong Kong & Vietnam Worked at Tenzing since 2018
Fluent in English, Tagalog, Mandarin

Speciality:
- Personal Health Insurance
- Group Health Insurance
- Business Insurance

Craig McAvinue

Director of Wealth Management
From the UK
25 years' expereince in investments & insurance
Expat in Thailand for 5 years
Chartered Accountant by trade
Holistic approach to consulting his clients

Speciality:
- Investments
- Savings Plans
- Health & Life Insurance

Quinn Miller

CEO & Managing Partner
From the US
Joined Tenzing in 2014
Expat for 10 years in Vietnam
Finance & Entrepreneurship Degrees

Speciality:
- Group Health Insurance
- Life Insurance
- Savings Plans"
  • 84 35857 2629
  • 84 35857 2629
  • quinn.miller@ten-pac.com

Quinn Miller

CEO & Managing Partner
From the US
Joined Tenzing in 2014
Expat for 10 years in Vietnam
Finance & Entrepreneurship Degrees

Speciality:
- Group Health Insurance
- Life Insurance
- Savings Plans"