marketing
Case Study - How Tenzing Helps You

Gần đây, một khách hàng mà chúng tôi sẽ gọi là David đã tiếp cận chúng tôi để nhận báo giá bảo hiểm.

David đã từng rất hoài nghi rằng ông đã trả vượt mức cho bảo hiểm sức khỏe quốc tế của mình nên ông đã liên hệ Tenzing để xem xét lại lựa chọn và liệu chúng tôi có thể giúp ông  ấy tìm bảo hiểm sức khỏe với mức giá phù hợp tại Việt Nam.

Đây là những gì chúng tôi đã làm để chắc rằng ông ấy có được giá trị tốt nhất cho số tiền mình bỏ ra.

Ông ấy có chính sách nhập viện rất tốt từ một nhà cung cấp uy tín & muốn tìm gì đó với quyền lợi và điều khoản tương tư như thế:

 • Chi trả toàn phần cho nhập viện & chi phí phẫu thuật

 • Bệnh mãn tính

 • Ung thư (nội trú & ngoại trú)

 • Sơ tán khẩn cấp

 • Tự do chọn điều trị bởi bất kỳ bệnh viện nào mình muốn để điều trị chính

Để hiểu rõ hơn, nhà cung cấp bấy giờ của ông không có vấn đề gì cả & ông ấy cũng không có vấn đề gì với nó ngoài giá cả. Trong buổi tư vấn, việc đã tỏ rõ là David đang phải trả phí quá cao. Điều này gần như chắc chắn là ông ấy đã mua bảo hiểm trực tiếp từ nhà cung cấp, thay vì đến một bên thứ ba không thiên vị, như là Tenzing.

Mẹo mua bảo hiểm: Khi bạn mua trực tiếp từ một công ty bảo hiểm bạn sẽ được cung cấp những gì họ có, không nhất thiết là chương trình tốt nhất dành cho bạn và với giá phù hợp nhất. Vậy nên trừ khi bạn nhận báo giá từ nhiều nhà cung cấp khác nhau, sẽ rất dễ bị mua với giá cao. Sẽ chẳng có công ty bảo hiểm nào bảo “Bạn có thể nhận một chương trình tương đương với đối thủ của chúng tôi với giá rẻ hơn”.

Sau khi được xem trình bày so sánh giữa các gói khác nhau song song, bao gồm chương trình gốc của mình, David đã chọn một nhà cung cấp mới với quyền lợi & điều khoản tương đương. Điều này, trong thực tế, chính là bảo hiểm sức khỏe giá rẻ tại Việt Nam, được thể hiện qua ba điểm thiết yếu:

1. Phí Thường Niên

Mục Trước Tenzing Sau Tenzing
Phí Thường Niên, tuổi 59 2,529 USD 1,994 USD
Khoản Tiết Kiệm Được 535 USD

Thế là ngay từ đầu, David đã tiết kiệm $535 trong phí thường niên năm nay bằng cách đổi nhà cung cấp. Bạn thắc mắc với một chương trình tương đương, sao nó lại rẻ hơn nhiều đến thế? Một yếu tố quan trọng có liên quan đến vùng bảo hiểm.

Theo như đã biết, hầu hết các công ty bảo hiểm quốc tế sẽ cung cấp bảo hiểm Toàn cầu ngoại trừ Hoa Kỳ như là vùng bảo hiểm tiêu chuẩn. Đang có một xu hướng gia tăng là cung cấp bảo hiểm trong Đông Nam Á ngoại trừ Singapore như là vùng bảo hiểm khu vực tiêu chuẩn. Bằng cách này, bạn đã loại bỏ rất nhiều nơi điều trị tốn kém như Singapore, Hồng Kông, Nhật, châu Âu,…

2. Khoản Được Khấu Trừ Hàng Năm

 Mục Trước Tenzing Sau Tenzing
Khấu trừ hằng năm 4,250 USD 1,350 USD

Một khoản khấu trừ hàng năm là khoản bạn phải đóng trước khi bảo hiểm có tác dụng. Bạn thường sẽ chọn khấu trừ để tiết kiệm tiền cho phí thường niên. Trong chương trình cũ của David, ông ấy có  khoản khấu trừ là $4,250.  Với chương trình mới, khoản đó đã được giảm xuống còn $1,350.

Để minh họa cho những khoản có khả năng tiết kiệm được, hãy xem một vài tình huống:

Tình huống 1:  Viện phí $5,000

 • Trước Tenzing, David sẽ phải tốn $4,250 & nhà cung cấp sẽ chi trả cho khoản phí hợp lệ còn lại

 • Sau Tenzing, David sẽ phải tốn $1,350 & nhà cung cấp sẽ chi trả cho khoản phí hợp lệ còn lại

Một khoản tiết kiệm đến $2,900 

Tình huống 2:  Viện phí $2,500

 • Trước Tenzing David sẽ phải trả $2,500 & vẫn còn $1,750 trong phí khấu trừ thường niên.

 • Sau Tenzing David sẽ phải trả $1,350 & còn $0 trong phí khấu trừ thường niên.

Một khoản tiết kiệm đến $1,150

Qua một thời gian và khi viện phí càng đắt chồng lên theo tuổi, đó sẽ càng là một khoản tích lũy đáng kể.

3. Phí trong Tương Lai

Ngoài phí bảo hiểm của năm nay, bạn cũng nên tính đến phí bảo hiểm trong tương lai từ nhà cung cấp của bạn. Mỗi nơi tăng tỷ lệ của họ ở các độ tuổi khác nhau và với tốc độ tăng khác nhau. Trong trường hợp này, có sự khác biệt đáng kể giữa phí bảo hiểm dự kiến trong tương lai khi gia hạn vào năm tới:

Nhà cung cấp hiện tại Nhà cung cấp khuyên dùng
Phí Dự tính ở tuổi 60 3,482 USD 2,354 USD
Tiết kiệm dự tính ở lần gia hạn tới 1,128 USD

 

Đây là David hiện tại:

Tenzing Insurance - Save Money

Chúng tôi biết David đang rất vui với gói bảo hiểm sức khỏe Việt Nam được giảm giá của mình. Bạn cũng nên hài lòng với mức phí của mình.

Để biết thêm cách tiết kiệm tiền, hãy đọc bài viết của chúng tôi về Cách tiết kệm tiền cho Bảo hiểm Sức khỏe của bạn

   So sánh Trực tiếp Các nhà cung cấp Bảo hiểm

Đơn giản hóa bảo hiểm

Leave A Comment

Open Hours:

Mon – Fri: 8.30 am – 6 pm, Saturday – Sunday: CLOSED

Johannes Heikkila

Advisor
From Finland
Expat for 1 year
Speak Finnish, English & Spanish

Speciality:
- Health Insurance
- Savings Plans

Robert Cunningham

Advisor
From the UK
Expat for 13 years in Thailand & Vietnam
5 years' insurance & financial services

Speciality:
- Health Insurance
- Life Insurance
- Savings Plans

Romain Camillo

Senior Advisor
11 Years in Insurance & Financial Services
Expat in thailand for 7 years
Joined Tenzing in 2020
Speaks French & English


Speciality:
- Health Insurance
- Life Insurance
- Savings Plans"

Nancy Dao

Advisor
From Vietnam
International Business from UK
Lived in Singapore
Speaks Vietnamese & English

Speciality:
- Personal Health Insurance
- Group Health Insurance

Hunter Deems

Advisor
10 years' experience in insurance and investments
Joined Tenzing in early 2020

Speciality:
- Investments
- Savings Plan
- Health & Life Insurance
Patrik Shore Tenzing Pacific Services

Patrik Shore

Senior Advisor
From Sweden & New Zealand
7 years' insurance experience
Joined Tenzing in 2019
Crim Science
Speaks English and Swedish

Speciality:
- Savings Plans
- Health Insurance
- Life Insurance

Geoffrey Mann

Advisor
From the US
Employee benefits & insurance compliance background
Joined the Tenzing team in 2019
Law degree from the US

Speciality:
- Personal Health

Nhu Nguyen

Senior Advisor
From Vietnam
Joined Tenzing in 2017
Fluent in Vietnamese & English

Speciality:
- Group Health & Life Insurance
- Personal Health"
Tenzing's advisor

Ian Comandao

Health Insurance Manager
From Philippines
MBA from Duke University
Expat for 20 years in US, China, Hong Kong & Vietnam Worked at Tenzing since 2018
Fluent in English, Tagalog, Mandarin

Speciality:
- Personal Health Insurance
- Group Health Insurance
- Business Insurance

Craig McAvinue

Director of Wealth Management
From the UK
25 years' expereince in investments & insurance
Expat in Thailand for 5 years
Chartered Accountant by trade
Holistic approach to consulting his clients

Speciality:
- Investments
- Savings Plans
- Health & Life Insurance

Quinn Miller

CEO & Managing Partner
From the US
Joined Tenzing in 2014
Expat for 10 years in Vietnam
Finance & Entrepreneurship Degrees

Speciality:
- Group Health Insurance
- Life Insurance
- Savings Plans"
 • 84 35857 2629
 • 84 35857 2629
 • quinn.miller@ten-pac.com

Quinn Miller

CEO & Managing Partner
From the US
Joined Tenzing in 2014
Expat for 10 years in Vietnam
Finance & Entrepreneurship Degrees

Speciality:
- Group Health Insurance
- Life Insurance
- Savings Plans"