Bảo Hiểm Nhân Thọ Cho Doanh Nghiệp

Viết một hoặc hai đoạn mô tả sản phẩn hoặc dịch vụ của bạn. Để thành công, nội dung của bạn cần phải hữu ích cho đọc giả của bạn.

Bắt đầu với khách hàng - tìm hiểu những gì họ muốn và cung cấp cho họ.

Odoo • Text and Image

Nhanh chóng


 Quyền Lợi

Bảo hiểm cho tử vong do tai nạn và bệnh tật. Nhiều lựa chọn bổ sung cho bệnh hiểm nghèo, thương tật và hơn thế nữa.

Số Tiền Bảo Hiểm

Số tiền bảo hiểm có thể được ấn định cụ thể hoặc là một bội số của lương.

Miễn Trừ Yêu Cầu Y Tế

Các yêu cầu về y tế có thể được miễn trừ khi đăng ký theo đơn nhóm 10 cá nhân trở lên, tùy theo rủi ro của từng doanh nghiệp.

Nhận báo giá

Company Life Page