Blog về Bảo Hiểm và Tài Chính Cá Nhân

Bạn Muốn Nắm Kiểm Soát… Nhưng Liệu Bạn Có Thể?

Bạn Muốn Nắm Kiểm Soát… Nhưng Liệu Bạn Có Thể?

“Thị trường chứng khoán là công cụ chuyển tiền từ người thiếu kiên nhẫn sang người kiên nhẫn” (Warren Buffet)   Chúc mừng năm mới mọi người. Giống như nhiều người trên khắp thế giới, tôi chắc chắn rằng lễ kỷ niệm của mọi người đã bị hoãn vì đại dịch. Covid-19 vẫn gây ra […]
Read more
Vietnam traffic 2

Cách Lấy Bằng Lái Xe Ở Việt Nam

Vì Sao Bạn Cần Bằng Lái Xe ở Việt Nam? Bạn là một người nước ngoài sống ở Việt Nam. Bạn có một chiếc xe máy. Vì bạn không muốn trở thành người tạo trang GoFundMe cho các hóa đơn y tế của mình, nên bạn đã mua bảo hiểm sức khỏe cho người nước […]
Read more
Cập Nhật Thị Trường Tháng 5 Năm 2021

Cập Nhật Thị Trường Tháng 5 Năm 2021

“Tuy nhiên, gió là một lực lượng không được thuần hóa và chưa được khai thác; và rất có thể là một trong những khám phá vĩ đại nhất sau này sẽ được thực hiện, sẽ là cách thuần hóa và khai thác nó” (Abraham Lincoln) Tháng Tư bây giờ đã kết thúc. Tháng trước, […]
Read more
Open Hours:

Mon – Fri: 8.30 am – 6 pm, Saturday – Sunday: CLOSED

Johannes Heikkila

Advisor
From Finland
Expat for 1 year
Speak Finnish, English & Spanish

Speciality:
- Health Insurance
- Savings Plans

Robert Cunningham

Advisor
From the UK
Expat for 13 years in Thailand & Vietnam
5 years' insurance & financial services

Speciality:
- Health Insurance
- Life Insurance
- Savings Plans

Romain Camillo

Senior Advisor
11 Years in Insurance & Financial Services
Expat in thailand for 7 years
Joined Tenzing in 2020
Speaks French & English


Speciality:
- Health Insurance
- Life Insurance
- Savings Plans"

Nancy Dao

Advisor
From Vietnam
International Business from UK
Lived in Singapore
Speaks Vietnamese & English

Speciality:
- Personal Health Insurance
- Group Health Insurance

Hunter Deems

Advisor
10 years' experience in insurance and investments
Joined Tenzing in early 2020

Speciality:
- Investments
- Savings Plan
- Health & Life Insurance
Patrik Shore Tenzing Pacific Services

Patrik Shore

Senior Advisor
From Sweden & New Zealand
7 years' insurance experience
Joined Tenzing in 2019
Crim Science
Speaks English and Swedish

Speciality:
- Savings Plans
- Health Insurance
- Life Insurance

Geoffrey Mann

Advisor
From the US
Employee benefits & insurance compliance background
Joined the Tenzing team in 2019
Law degree from the US

Speciality:
- Personal Health

Nhu Nguyen

Senior Advisor
From Vietnam
Joined Tenzing in 2017
Fluent in Vietnamese & English

Speciality:
- Group Health & Life Insurance
- Personal Health"
Tenzing's advisor

Ian Comandao

Health Insurance Manager
From Philippines
MBA from Duke University
Expat for 20 years in US, China, Hong Kong & Vietnam Worked at Tenzing since 2018
Fluent in English, Tagalog, Mandarin

Speciality:
- Personal Health Insurance
- Group Health Insurance
- Business Insurance

Craig McAvinue

Director of Wealth Management
From the UK
25 years' expereince in investments & insurance
Expat in Thailand for 5 years
Chartered Accountant by trade
Holistic approach to consulting his clients

Speciality:
- Investments
- Savings Plans
- Health & Life Insurance

Quinn Miller

CEO & Managing Partner
From the US
Joined Tenzing in 2014
Expat for 10 years in Vietnam
Finance & Entrepreneurship Degrees

Speciality:
- Group Health Insurance
- Life Insurance
- Savings Plans"
  • 84 35857 2629
  • 84 35857 2629
  • quinn.miller@ten-pac.com

Quinn Miller

CEO & Managing Partner
From the US
Joined Tenzing in 2014
Expat for 10 years in Vietnam
Finance & Entrepreneurship Degrees

Speciality:
- Group Health Insurance
- Life Insurance
- Savings Plans"